+387 30 710 997

Nosači

Upotreba u građevinarstvu za različite namjene kod izrade drvenih konstrukcija. Izrađeni su iz kvalitetnih čelika - zaštićeni naknadno galvanskim pocinčavanjem ili plastifikacijom. Predmeti po narudžbi.