+387 30 710 997

Sistemi fasada

Aluminijske fasade su ukratko kombinacija aluminijskih profila i stakla. Njima zatvaramo čitave stranice (fasade) nekog objekta ili njegove dijelove. Svojom estetikom i funkcionalnošću, brzom i jednostavnom montažom aluminijske su fasade postale nezaobilazni dio svake moderne građevine.Kontinuirane fasade određuju kontinuiranost aluminijskih profila na površini fasade. Polja kontinuirane fasade mogu biti ispunjena staklom, panelima ili drugim materijalima radi postizanja estetskog i/ili fizičkog svojstva građevine. Također, različitim izvedbama završnih maski na kontinuiranim fasadama možemo naglasiti vodoravni ili okomiti smjer na plohi objekta tj. Istaknuti njegovu visinu ili širinu.