Kod sus­tava kliznih okova već sama funkcija sus­tava okova omogućuje sigurno i stručno rukovanje te pro­lazak kroz vrata. Tako se sprečavaju oštećenja na okovu, ele­mentu ili građevnom korpusu.

Zahvaljujući inova­tivnoj kombi­n­aciji novor­azvijenih meha­nizama škara s kotačićima opremljenima kug­ličnim ležajem, koji se pozicio­ni­raju gore na krilu, i pro­kuš­anim otklopno-kliznim koli­cima, koja se pos­tavljaju dolje na krilu, klizna se krila nježno i precizno kreću u otvoreni ili zatvoreni položaj.

Tako klizni okovi podu­zeća Gretsch­-Unitas učin­kovito osigu­ravaju trajnu primjenu zahvaljujući preciznoj funkcio­nal­nosti te ispunjavaju individualne zahtjeve korisnika po pitanju komfora, sigur­nosti i kvali­tete.

Paralelno-klizni okovi GU-966 (drvo/PVC) i GU-968 (metal) rješenja su za objekte za pro­zore i balkonska vrata širine krila do 2000 mm i težine krila do 200 kg.

Paralelno-klizni okovi GU-966, GU-968 nude vam ovo:

Različiti kli­matski uvjeti ljeti i zimi često iza­zivaju pri­lagodbe u podešavanju zapornih čepova. Samo­podesivi gljivasti zaporni čep CLEVERLE samo­stalno se pri­lagođava uvjetima zračnosti. To znatno pojedno­s­tavljuje podešavanje u pro­izvodnji i na licu mjesta.

Serijski dodatna zaštita od nepravilnog rukovanja na središnjem zapornom meha­nizmu UNI-JET

GU-ovim okovima mogu se izra­diti ele­menti mase krila do 200 kg i širine krila 2000 mm.