+387 30 710 997

FEAL - 60 K Kontinuirana fasada

Kontinuirane staklene fasade formirane su tako
da staklene plohe vidno razdvajaju horizontalni i
vertikalni nosači (al. profili koji su u punoj veličini
vidljivi na fasadi) pri čemu formiraju mrežu odnosno
raster sa staklenim plohama.

Preuzmite katalog pdf sa detaljnim opisom i specifikacijom: