+387 30 710 997

FEAL - 50 S Strukturalna fasada

Suvremena arhitektonska rješenja, prije svega za
reprezentativne poslovne objekte ali i šire, uz sve
više staklenih površina u izradi vanjskih fasada
uvjetovala su da se naša ponuda kompletira čitavim spektrom aluminijskih fasada, od kontinuiranih,
polustrukturalnih i strukturalnih pa do element
fasada.

Preuzmite katalog pdf sa detaljnim opisom i specifikacijom: